Gyömrői
Kézilabda Akadémia
“Jó itt élni, jó itt sportolni!”

Bemutatkozás

Helló, Gyömrő! Alapítvány

 

Az 1995-ben Gyömrőn létrehozott Alapítvány alapvető céljai a természet értékeinek megóvása, környezetünk emberibbé tétele, kulturális hagyományainak őrzése, a lakosság egészségének megőrzése és az ifjúság egészséges nevelése érdekében a tömegsport támogatása, a kiemelkedően tehetséges fiatalok, sportcsapatok, kulturális csoportok és együttesek támogatása, a kulturális, oktatási és sport célok megvalósításáért tevékenykedő személyek, közösségek, intézmények e célok eléréséhez kötődő támogatása. Továbbá céljai között szerepel a fenti tevékenységeket segítő programok szervezése, kivitelezése, az ehhez szükséges és kapcsolódó eszközök beszerzése, vásárlása, adományozása is.

Az Alapítvány elsősorban a Gyömrői Kézilabda Akadémia utánpótláskorú versenyzőivel kapcsolatos sporttevékenységek elősegítésével, a megfelelő „működés” feltételeinek biztosításával, felkészítő (edzésekkel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezésével foglalkozik.

A sportszervezet a 2000-es évek elejétől, mind a helyi nevelési és oktatási intézményekben, mind pedig a környező települések intézményeiben törekszik belecsempészni a kisgyermekek mindennapjaiba a mozgást, a mozgás szeretetét, valamint a szivacskézilabda, kézilabda alapjait.

 

Napjainkban már a város minden óvodájában, általános iskolájában, illetve a környező települések említett intézményeiben napi szinten találkoznak a gyermekek a sportággal. Az alapokat saját intézményeikben, saját megszokott környezetükben, illeszkedve a nevelési rendhez, játékosan és hatalmas szeretettel övezve sajátíthatják el az Akadémián tevékenykedő pedagógusok, testnevelők, edzők, szakedzők odaadó munkájának köszönhetően.

Hogy mit jelent ez számokban? Jelen oktatási évben közel 120 óvodáskorú ismerkedik a labdával, több mint 100 alsó tagozatos kisiskolás, szivacskézilabdázik, valamint 140 felső tagozatos gyermek már versenyszerűen/igazoltan kézilabdázik.

Az Akadémia célja a közeljövőben, hogy a meglévő/elért eredményeket fenntartsa, kamatoztassa hosszabb távon, valamint a kínálkozó lehetőségeket megragadva tovább és tovább fejlődjön!

 

Mottónk: „Jó itt élni, Jó itt kézilabdázni!”